Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
68
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
272077

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นักเรียนชั้น ม.1 ครูที่ปรึกษา จะนำหนังสือไปแจกให้ที่บ้านของนักเรียน
นักเรียนชั้นอื่นๆ มารับหนังสือที่โรงเรียนตามเวลาที่กำหนด
 

วันที่ 2-3 ,มิถุนายน 2563
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมกับชุมชน
สำรวจและซ่อมแซมปรับปรุงระบบน้ำประปาภูเขาของโรงเรียน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ทำการฉีดพ่นยาไล่ยุงภายในบริเวณโรงเรียน
เพราะมีครูบางท่านได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแล้ว
เพื่อป้องกันและกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะทำให้เกิดโรค

 

การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ร่วมต้อนรับ ท่านณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
พร้อมด้วย ท่านศน.วราภรณ์ สนสกล ท่านศน.ทิพวรรณ ถาวรโชติ
คณะติดตามความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอทางไกล
และนางพินรา นุปิง ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิหยา โดยคณะได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
ติดตามการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบDLTข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พิธีปัจฉิมนิเทศ2562

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2563

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก