ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
93
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
398740

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564

ระดับชั้น

จำนวนนักเรียน

ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาปีที่ 1 22 22 44
มัธยมศึกษาปีที่ 2 22 18 40

มัธยมศึกษาปีที่ 3

23 26 49

มัธยมศึกษาตอนต้น

68

66

134

มัธยมศึกษาปีที่ 4

15 15 30

มัธยมศึกษาปีที่ 5

24 20 44

มัธยมศึกษาปีที่ 6

13 21 34

มัธยมศึกษาตอนปลาย

52 56 108
รวม

119

122

242

 

 

หมวดหมู่รอง


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก