Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
73
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
282094

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่2563

ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน ประกวดร้องเพลงสากล

และจับฉลากของขวัญ โดยมีนายวีระพนธ์ คำดี ผูอำนวยการโรงเรียน

มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวอวยพรวันปีใหม่

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "นครชุมเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562


โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือในประเทศไทย เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
โดยมี นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือและเนตรนารี
ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 

 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีกำนันสมชาย สุขบัว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายวีระพนธ์ คำดีผู้อำนวยการดรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะครู และผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

 

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

จัดพีธีต้อนรับ นายวีระพนธ์ คำดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

..ทางโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก