Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
59
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
246052

 

 

วันที่ 17 กรกฏาคม 2561 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ได้รับเกียรติจาก ศึกษานิเทศ จาก สพม. เขต 39

มานิเทศการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/ 2561  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณ

คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อนุเคราะห์การสร้างโรงผักไอโดรโปรนิค โรงที่ 2