ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
460066
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 หัวหน้าฝ่ายบริหารงานแผนและนโยบาย

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก