Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
73
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
282095

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง คณะครูและนักเรียน 

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ซึ่งครบรอบ 31 ปี
และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
และคณะครู ได้จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว ขอพร ท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
และครูอาวุโส
ตามประเพณีปีใหม่ไทย
วันที่ 5 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา
พร้อมด้วยครูแนะแนว และนักเรียน
ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีนครชุม อาคารรัชมังคลาภิเษก

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู

ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

 

 

  ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู
ได้เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
ณ กองร้อย ทพ.พิเศษค่ายดีรักษา กรมทหารพรานที่ 21 อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก