Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
56
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
231584

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

จัดพีธีต้อนรับ นายวีระพนธ์ คำดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

..ทางโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม

1 กรกฎาคม 2562 
ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้รับเกียรติจากท่านกำนันสมชาย สุขบัว กำนันตำบลนครชุม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มาเป็นประธานในพิธี ประจำปีการศึกษา 2562 
26 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพีธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2562 และการประกวดมารยาทไทย
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก