Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
63
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
266554

พิธีปัจฉิมนิเทศ2562

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2563

 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทาการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาค
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเอวาดา จังหวัดตราด
นอกจากนี้ยังได้รางวัลการประเมินผลงาน/วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
ปีการศึกษา 2562 ประเภทผลงานนักเรียนด้านทักษะอาชีพ กลุ่มภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันปีใหม่2563

ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน ประกวดร้องเพลงสากล

และจับฉลากของขวัญ โดยมีนายวีระพนธ์ คำดี ผูอำนวยการโรงเรียน

มาเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวอวยพรวันปีใหม่

วันที่ 23 มกราคม 2563

นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมมือกันทาสีและพัฒนาบริเวณโรงเรียน

ให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ในการนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน

 

 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "นครชุมเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก