Black Ribbon
Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
63
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
266560


 

 

 งานบริหารงานบุคคล

การปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอน (ว20/2560)  
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู
มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว21/2560)

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงาน
การสอน (ว22/2560)
 
การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงาน... สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศธ0206.3/0635 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560)  
แผนพัฒนาตนเองของข้าราชการครู (ใหม่)
(ID PLAN : INDIVIDUAL DEVELOPMENT PLAN)
 
หลักกณฑ์ใหม่ (ว 21-2560) บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ  
การประเมินผลงานฯ  บรรยาย 1 พ.ค.61 รร.ปริ้นพาเลซ สพฐ  
เอกสารการอภิปรายการใช้งาน Logbook Teacher สำหรับประชุม
2 พฤษภาคม 2561

 ข่าวกิจกรรม

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายวีระพนธ์  คำดี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

เว็บลิงค์

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก