1 กรกฎาคม 2562 
ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562