ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพีธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2562 และการประกวดมารยาทไทย
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก