ประกาศโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  วิชาเอกคอมพิวเตอร์

 

<< ดาวน์โหลดประกาศ>>