Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
59
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
246029
ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้รับเกียรติจากท่านกำนันสมชาย สุขบัว กำนันตำบลนครชุม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มาเป็นประธานในพิธี ประจำปีการศึกษา 2562 
26 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

1 กรกฎาคม 2562 
ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำโดยท่าน ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปียร์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ได้มามอบทุนให้กับดช.พรพิพัฒน์ รัตตะพรม นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพีธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2562 และการประกวดมารยาทไทย
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

 

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง คณะครูและนักเรียน 

จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ซึ่งครบรอบ 31 ปี
และขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
ทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันสถาปนาโรงเรียน
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก