Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
73
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
282090

การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ร่วมต้อนรับ ท่านณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
พร้อมด้วย ท่านศน.วราภรณ์ สนสกล ท่านศน.ทิพวรรณ ถาวรโชติ
คณะติดตามความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอทางไกล
และนางพินรา นุปิง ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิหยา โดยคณะได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
ติดตามการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบDLTข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563
โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้รับความอนุเคราะห์ จากองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม
ทำการฉีดพ่นยาไล่ยุงภายในบริเวณโรงเรียน
เพราะมีครูบางท่านได้กลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนแล้ว
เพื่อป้องกันและกำจัดยุงซึ่งเป็นพาหะทำให้เกิดโรค

 

ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทาการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาค
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเอวาดา จังหวัดตราด
นอกจากนี้ยังได้รางวัลการประเมินผลงาน/วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
ปีการศึกษา 2562 ประเภทผลงานนักเรียนด้านทักษะอาชีพ กลุ่มภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 

พิธีปัจฉิมนิเทศ2562

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2563

 

วันที่ 23 มกราคม 2563

นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมมือกันทาสีและพัฒนาบริเวณโรงเรียน

ให้สะอาดเรียบร้อยและสวยงาม ในการนี้ ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่าน

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก