Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
51
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
204948

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู

ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 12 มีนาคม 2562

ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา
พร้อมด้วยครูแนะแนว และนักเรียน
ได้รับการตรวจเยี่ยมจากคณะผู้ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมศรีนครชุม อาคารรัชมังคลาภิเษก

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
จัดโครงการ "To Be Number ONE สถานพินิจฯ พิษณุโลกสัญจร"
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โดยว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

  ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู
ได้เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
ณ กองร้อย ทพ.พิเศษค่ายดีรักษา กรมทหารพรานที่ 21 อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2561
โดยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัล 3 รายการ ได้แก่ 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ได้ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ได้ระดับเหรียญทอง
และการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ได้ระดับเหรียญเงิน

ในวันที่ 18 มกราคม 2562


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก