Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
73
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
282094

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
จัดโครงการ "To Be Number ONE สถานพินิจฯ พิษณุโลกสัญจร"
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โดยว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2561
โดยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัล 3 รายการ ได้แก่ 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ได้ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ได้ระดับเหรียญทอง
และการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ได้ระดับเหรียญเงิน

ในวันที่ 18 มกราคม 2562

 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครู
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผล
"โครงการโรงเรียนคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง"

โดยมีนายธีรธัช ทุ้ยแป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ และ
นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู 
ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) และ วันปีใหม่ ( Happy New Year 2019) 
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

   

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ร่วมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกีฬา "พ่อขุนบางเกมส์ ครั้งที่ 3"

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก