Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
59
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
246044

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2561
โดยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัล 3 รายการ ได้แก่ 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ได้ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ได้ระดับเหรียญทอง
และการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ได้ระดับเหรียญเงิน

ในวันที่ 18 มกราคม 2562

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู 
ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) และ วันปีใหม่ ( Happy New Year 2019) 
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561

   

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ร่วมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกีฬา "พ่อขุนบางเกมส์ ครั้งที่ 3"

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครู
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผล
"โครงการโรงเรียนคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง"

โดยมีนายธีรธัช ทุ้ยแป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ และ
นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561

 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

พร้อมด้วย  จ.ส.ต. จิรกร บุญศรีภูมิ ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

นายสมชาย สุขบัว  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา และนายสุภา สุขคำภา  ผู้แทนผู้ปกครอง 

ได้ร่วมตรวจนับการมีตัวตนของนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก