Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
73
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
282092

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้รับเกียรติจากท่านกำนันสมชาย สุขบัว กำนันตำบลนครชุม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มาเป็นประธานในพิธี ประจำปีการศึกษา 2562 
26 กรกฎาคม 2562 
 
 
 

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณะครู และนักเรียน ได้จัดกิจกรรมพีธีไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2562 และการประกวดมารยาทไทย
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 

 

1 กรกฎาคม 2562 
ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง
ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


พร้อมด้วยผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี
ได้จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำโดยท่าน ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปียร์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ได้มามอบทุนให้กับดช.พรพิพัฒน์ รัตตะพรม นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก