Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
56
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
231594

ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ร่วมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกีฬา "พ่อขุนบางเกมส์ ครั้งที่ 3"

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2561

ณ โรงเรียนนครไทย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

พร้อมด้วย  จ.ส.ต. จิรกร บุญศรีภูมิ ผู้แทนเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39  

นายสมชาย สุขบัว  ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา และนายสุภา สุขคำภา  ผู้แทนผู้ปกครอง 

ได้ร่วมตรวจนับการมีตัวตนของนักเรียนรายบุคคล โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

 

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

ประจำปีการศึกษา 2561 

ระหว่างวันที่ 27-28 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ยินดีต้อนรับคุณครูยุภาพร พาลี วิชาเอก เกษตรศาสตร์

และคุณครูธีรพล ท้วมทอง วิชาเอกคณิตศาสตร์

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนของเราตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 2561

วันที่ 11 กันยายน  2561

โรงเรียน นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนครไทย

มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี่

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก