โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ยินดีต้อนรับคุณครูยุภาพร พาลี วิชาเอก เกษตรศาสตร์

และคุณครูธีรพล ท้วมทอง วิชาเอกคณิตศาสตร์

เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนของเราตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ·