ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
385073

 

กิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด 2561

วันที่ 11 กันยายน  2561

โรงเรียน นครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษกได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอนครไทย

มาเป็นประธานในการจัดกิจกรรมในครั้งนี่

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก