กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรม

การตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง กิจกรรมการวางพานพุ่มเทิดพระเกียรติ

กิจกรรมการแสดงความรักต่อแม่