Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
63
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
266566

กิจกรรมวันภาษาไทย 2561

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของภาษาไทย


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก