พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

คณะครูนักเรียนโรงเรียนนครชุม พิทยารัชมังคลาภิเษก ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร