กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา 2561

ท่านผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมการแห่เทียนจำนำพรรษา

ไปถวายที่ วัดนาเมือง  วัดนาลานข้าวและวัดน้ำกุ่ม