Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
73
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
282097

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณ

คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อนุเคราะห์การสร้างโรงผักไอโดรโปรนิค โรงที่ 2 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก