ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
385106

คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก ขอขอบคุณ

คณะอาจารย์พร้อมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ที่อนุเคราะห์การสร้างโรงผักไอโดรโปรนิค โรงที่ 2 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก