ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
146
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
450416

การนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานโยบายเร่งด่วน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY 2565
และนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
นำโดย ศน.ดารารัตน์ เทพมาศ และ ศน.อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรื่องไล ในการการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
QUICK POLICY 2565 และนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก