ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
105
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
415529

การนิทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานโยบายเร่งด่วน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน QUICK POLICY 2565
และนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย และคณะครู ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์
นำโดย ศน.ดารารัตน์ เทพมาศ และ ศน.อิทธิพงษ์ ตั้งสกุลเรื่องไล ในการการนิเทศ
ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานโยบายเร่งด่วน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
QUICK POLICY 2565 และนโยบาย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก