ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
105
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
415533

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2565
โดยมีตัวแทนนักเรียนแต่ละชั้น นำพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู เพื่อให้ได้มีการระลึกถึง
พระคุณของครูที่อบรมสั่งสอนและร่วมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู
ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก