ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
105
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
415531

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565

เพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมรับฟังนโยบายของโรงเรียน และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีนายสมชาย สุขบัว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

เป็นประธานในที่ประชุม และมีวิทยากรพิเศษ ร.ต.ท.ศรศักดิ์ ม่วงเฟื่อง รอง สวป.สภ.นครชุม

ได้บรรยายให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียน

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก