ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
146
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
450410

วันที่ 28 - 29 มีนาคม พ.ศ. 2565

นายวิทยา ขนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

พร้อมด้วยคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมและเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนตัวแทน

ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2564สหวิทยาเขตบางกลางท่าว

ณ โรงเรียนนครไทย

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก