ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
422768

สอบปลายภาคเรียนที่2/2564

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ในวันที่ 7-9 มีนาคม 2565 ภายใต้มาตราการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

อย่างเข้มงวดสูงสุด เพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก