ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
422789

วันที่ 1 มีนาคม 2565 นายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทาการศึกษา ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา2019

โดยการตรวจแบบATK เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลนครชุม

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก