ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
422782

 

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการและแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้ทักษะงานอาชีพ

และคุณภาพชีวิตในกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจําปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่ 14 - 18 กุมภาพันธ์ 2565

ในรูปแบบการจัดกิจกรรมออนไลน์ ได้รับรางวัลดังนี้

1. ครูดีศรีรัชมังคลาภิเษก

2. รางวัลระดับเหรียญทองแดง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย Google Classroom นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

3. รางวัลระดับเหรียญเงิน การประกวด Best practice นักเรียน


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก