ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
422778

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โดยมีนายสมชาย สุขบัว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานใน

ที่ประชุม พร้อมด้วยนายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน

เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาป้องกัน

และแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ในการประชุมครั้งนี้แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ ระดับชั้น

ม.ต้น เวลา 08.30น. - 11.30น. และระดับชั้น ม.ปลาย เวลา 12.30น. -15.30น.

ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก