ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
460076

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมจัดนิทรรศการรูปแบบการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

ร่วมกับโรงเรียนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ณ โรงเรียนนครไทย

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพและมาตราฐานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9/2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

นำโดยนายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ

รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

ร่วมกับโรงเรียนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ณ โรงเรียนนครไทย

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก