ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
422786

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ร่วมจัดนิทรรศการรูปแบบการดำเนินงาน

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

ร่วมกับโรงเรียนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ณ โรงเรียนนครไทย

 

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา-

พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพและมาตราฐานการบริหารจัดการ ครั้งที่ 9/2564

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

นำโดยนายวิทยา ชนะภัย ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอ

รูปแบบการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการจัดการศึกษาเพื่อมีงานทำ

ร่วมกับโรงเรียนสหวิทยาเขตบางกลางท่าว ณ โรงเรียนนครไทย

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก