กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓


วันที่ ๑ด สิงหาคม b๖๓ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานเครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน

ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓โดยมีพิธีวางพานพเครื่องราชสักการะและกล่วถวายสดุดีเฉลิมพระเกียติ

พร้อมด้วยการลงนามถวายพระพรณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก