ผู้บริหาร

 

นายสรพงษ์ แสงสุข

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
121
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
422792


วันที่ ๒๔ กรกฎาค ๒๕๖๓ นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
คณะครู 
บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และนักเรียน

ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

โดยมีพิธีวางพานพุ่มเครื่องราชสักการะและถวายสัตย์
ปฏิญาณ พร้อมด้วยการลนามถวายสัตย์ปฏิญาณ

เพื่อป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมเพื่อให้ปฏิบัติหน้ที่ตารอยพะยุคลบาท

ในฐนะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและ
ประเทศชาติสืบไป ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก