ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
385113

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้ง สภานักเรียนประจำการศึกษา 2563

เพื่อคัดเลือกประธานนักเรียนและสภานักเรียนและ

เพื่อเป็นการสเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตย

ผลการเลือกตั้งได้แก่ "พรรดน้ำเงินเหลืองรวมใจ เบอร์ 2"

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ที่ได้รับเสียง

ส่วนมากจากการเลือกตั้ง และจะปฏิบัติหน้าที่เป็นสภานักเรียนในปีการศึกษา 2563

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก