ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
83
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
379436

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563

นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

คณะครู และตัวแทนนักเรียน ได้ถวายหลอดไฟฟ้าให้แก่วัดในท้องถิ่น ได้แก่

วัดบ้านนาเมือง ,วัดบ้านนาลานข้าว และวัดบ้านนาทุ่งใหญ่

เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2563

 

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก