ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
83
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
379431

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้แจกหนังสือเรียนเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
นักเรียนชั้น ม.1 ครูที่ปรึกษา จะนำหนังสือไปแจกให้ที่บ้านของนักเรียน
นักเรียนชั้นอื่นๆ มารับหนังสือที่โรงเรียนตามเวลาที่กำหนด
 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก