ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
385117

การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนทางไกล

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
นำโดย นายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
ร่วมต้อนรับ ท่านณัฐพงศ์ ทองคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
พร้อมด้วย ท่านศน.วราภรณ์ สนสกล ท่านศน.ทิพวรรณ ถาวรโชติ
คณะติดตามความพร้อม และการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอทางไกล
และนางพินรา นุปิง ผู้อำนวยกรโรงเรียนบ่อโพธิ์วิหยา โดยคณะได้ออกพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียน
ติดตามการเรียนออนไลน์ ผ่านระบบDLTข เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก