ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
385074

พิธีปัจฉิมนิเทศ2562

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6

ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวีระพนธ์ คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียน 

คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

วันที่ 5 มีนาคม 2563

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก