ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
385096

ผู้บริหาร คณะครู บุคลาการทาการศึกษาและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนา นำเสนอผลงานทางวิชาการและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 4 ภาค
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาภิเษก ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ โรงแรมเอวาดา จังหวัดตราด
นอกจากนี้ยังได้รางวัลการประเมินผลงาน/วิธีการปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)
ปีการศึกษา 2562 ประเภทผลงานนักเรียนด้านทักษะอาชีพ กลุ่มภาคเหนือ ได้รับรางวัลชนะเลิศ

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก