ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
615560

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "นครชุมเกมส์"

ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2562


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก