ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
615556

 โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมีกำนันสมชาย สุขบัว ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายวีระพนธ์ คำดีผู้อำนวยการดรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก คณะครู และผู้ปกครอง
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก