คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

จัดพีธีต้อนรับ นายวีระพนธ์ คำดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

..ทางโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562