ผู้บริหาร

 

นายวิทยา ชนะภัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Google Classroom

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ Classroom

OIT

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ OIT of NPRS

ร้องเรียนออนไลน์

Scan ตรงนี้

เพื่อเข้าสู่ร้องเรียนออนไลน์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
85
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
385081

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

จัดพีธีต้อนรับ นายวีระพนธ์ คำดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

..ทางโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก