ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
615546

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

จัดพีธีต้อนรับ นายวีระพนธ์ คำดี เนื่องในโอกาสมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่
ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก

..ทางโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ขอขอบพระคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน
ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีแก่ท่านผู้อำนวยการวีระพนธ์ คำดี
ผู้อำนวยการคนใหม่ของโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก