ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน
ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยได้รับเกียรติจากท่านกำนันสมชาย สุขบัว กำนันตำบลนครชุม
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มาเป็นประธานในพิธี ประจำปีการศึกษา 2562 
26 กรกฎาคม 2562