ผู้บริหาร

 

ดร.ศราวุฒิ สุพัฒน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายจำนง ลีศิริรุ่งโรจน์

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

best practice

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
149
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
615552

13 มิถุนายน 2562 คณะกรรมการมอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ
เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์
นำโดยท่าน ดร.สัมฤทธิ์ ไวเปียร์ รองศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก
ได้มามอบทุนให้กับดช.พรพิพัฒน์ รัตตะพรม นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก