ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก และคณะครู
ได้เปิดกองลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2561
ณ กองร้อย ทพ.พิเศษค่ายดีรักษา กรมทหารพรานที่ 21 อ.ด่านซ้าย จ.เลย
วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2562