Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
68
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
272108

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก
จัดโครงการ "To Be Number ONE สถานพินิจฯ พิษณุโลกสัญจร"
ให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ในวันที่ 28 มกราคม 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
โดยว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด

 

 

 

 

 


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก