ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขันงานมหกรรม ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68
ปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพะเยา ระหว่างวันที่ 20-24 ธันวาคม 2561
โดยโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้รับรางวัล 3 รายการ ได้แก่ 
การแข่งขันคีตะมวยไทย ได้ระดับเหรียญทอง 
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ได้ระดับเหรียญทอง
และการแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ได้ระดับเหรียญเงิน

ในวันที่ 18 มกราคม 2562