ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก พร้อมด้วยคณะครู 
ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (Merry Christmas) และ วันปีใหม่ ( Happy New Year 2019) 
ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก 
ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561