Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
68
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
272105

 ว่าที่ร้อยตรีประสพโชค โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก
พร้อมด้วยคณะครู
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผล
"โครงการโรงเรียนคุณธรรม นำสู่โรงเรียนสุจริต เน้นเศรษฐกิจพอเพียง"

โดยมีนายธีรธัช ทุ้ยแป ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ และ
นางสาววิไล อ่อนตานา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธชินราชพิทยา
มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโครงการโรงเรียนคุณธรรม ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก