Get Adobe Flash player

วันที่/เดือน/ปี

เผยแพร่ผลงาน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

ผู้ชม
4
เนื้อหา
73
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
282101

โรงเรียนนครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก ได้จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเฉลิมพระเกียรติ 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านจิตอาสาให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ ตนเองและสังคม


โรงเรียนครชุมพิทยา  รัชมังคลาภิเษก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39

ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก